เงื่อนไขการคืนเงิน

  • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากหน้าร้าน ผ่านทางเว็บไซต์ หรือช่องทาง e-marketplace (Lazada, Shopee) สามารถคืนสินค้าและได้รับเงินคืน ตามเงื่อนไขดังนี้
  • ทำเรื่องขอคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลัง นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • สินค้าที่ซื้อต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานและหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ของสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • กรณีลูกค้าจัดส่งสินค้ามาทางขนส่ง ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนกลับมาที่ร้าน และลูกค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าคืนเมื่อทางร้านได้รับสินค้าและตรวจสอบว่าสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์จริง
  • กรณีสินค้าใช้งานไม่ได้ เนื่องจากปัญหาเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพการผลิตโดยตรง โดยที่ลักษณะภายนอกยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ให้ติดต่อทางร้านเป็นลำดับแรก หากทางร้านไม่มีสินค้าเปลี่ยนเคลมหรือทดแทนให้ ทางร้านยินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • ทางร้านขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี หากไม่ใช่ความผิดพลาดของทางร้านหรือผู้ผลิต เช่น จัดส่งสินค้าผิดสี ผิดรุ่นหรือโรงงานบรรจุอุปกรณ์มาไม่ครบ เป็นต้น